Cysylltwch â ni!


Albert Ward, Cadeirydd
Organs Hill Farm
Roch
Kidderminster
Worcestershire
DY14 9SS
a379ward@btinternet.com
01299 266435

 

Swyddogion y Gymdeithas 2019-20:

· Sylfaenydd y Gymdeithas - Mallt Anderson
· Llywydd Anrhydeddus - Canon Tegid Roberts
· Cadeirydd - Albert Ward
· Is-gadeirydd - Sheila Ward
· Ysgrifennydd - Elizabeth Evans
· Trysorydd - gwag
· Cynrychiolydd y Gymdeithas ar Bwyllgor Gwaith Fforwm Hanes Cymru - Albert Ward
· Swyddog Cyhoeddusrwydd - gwag

 

Gwefeistr:

I awgrymu gwellhad ar y wefan hon neu ddolenni posibl i wefannau eraill, gyrrwch neges at y Gwefeistr. Y cyfeiriad e-bost yw 'gwefeistr' o flaen yr '@', a 'tywysogesgwenllian.co.uk' ar ei ôl. Yr wyf yn gobeithio, os byddaf yn ei ddangos ar y ffurf honno, y byddaf yn derbyn llai o 'spam'. Cofiwch, os gwelwch yn dda, roi'r gair 'Gwenllian' yn y llinell destun, er mwyn i fi wybod nad yw eich neges yn 'spam'.