Cysylltwch â ni!


Mr Tecwyn Vaughan Jones, Cadeirydd
2, Ffordd y Glyn
Bae Colwyn
Conwy
LL29 8RQ

07980 567 824
01492 202 756
tecwynvaughanjones@hotmail.com

 

Swyddogion y Gymdeithas 2016-17:

· Sylfaenydd y Gymdeithas - Mallt Anderson
· Llywydd Anrhydeddus - Canon Tegid Roberts
· Cadeirydd - Tecwyn Vaughan Jones
· Is-gadeirydd - Sheila Ward
· Ysgrifennydd - Gwenan Hughes Williams
· Trysorydd - Dilys Jerman
· Cynrychiolydd y Gymdeithas ar Bwyllgor Gwaith Fforwm Hanes Cymru - Tecwyn Vaughan Jones
· Swyddog Cyhoeddusrwydd - gwag

· Aelodau'r Pwyllgor Gwaith - (y swyddogion uchod, a ...) Heulwen Bott, Arthur W. Hughes, Eurwyn Pierce Jones, Sybil Davies, Albert Ward, Janet Elson, Robert Bevan Evans a Nant Roberts.

 

Gwefeistr:

I awgrymu gwellhad ar y wefan hon neu ddolenni posibl i wefannau eraill, gyrrwch neges at y Gwefeistr. Y cyfeiriad e-bost yw 'gwefeistr' o flaen yr '@', a 'tywysogesgwenllian.co.uk' ar ei ôl. Yr wyf yn gobeithio, os byddaf yn ei ddangos ar y ffurf honno, y byddaf yn derbyn llai o 'spam'. Cofiwch, os gwelwch yn dda, roi'r gair 'Gwenllian' yn y llinell destun, er mwyn i fi wybod nad yw eich neges yn 'spam'.