Mae'n swyddogol!
Mae Carnedd Uchaf bellach yn Garnedd Gwenllian!


(Ac mae hyd yn oed y Catalanwyr yn gwybod am y peth! Cliciwch yma!)

Llun gan Dave Newbould

Yr oedd dydd Sadwrn 26 Medi 2009 yn ddydd hanesyddol i Gymru ac i’r Gymdeithas. Mewn seremoni yng Ngwesty’r Bulkeley, Biwmares, lle ceir golygfa wych dros Afon Menai a phanorama o fynyddoedd Eryri, gwireddwyd prosiect y Gymdeithas i enwi copa yng nghadwyn y Carneddau yn Garnedd Gwenllian, hyn ar ôl pum mlynedd o drafodaeth, a honno’n anodd weithiau, gyda sefydliadau fel Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Parc Cenedlaethol Eryri, Cymdeithas Eryri, Cynghorau Siroedd, gwasanaethau achub, Cymdeithas y Cerddwyr, ffermwyr lleol ayyb. Daeth tua 100 o aelodau a chefnogwyr i glywed Gweinidog Diwylliant y Cynulliad, Alun Ffred Jones, yn enwi’r copa yn ffurfiol yn “Carnedd Gwenllian”. Wedyn croesawodd Arglwydd NantConwy (yn fwy adnabyddus fel Llywydd y Cynulliad yn gydradd â Llefarydd Ty’r Cyffredin yn San Steffan) enw Gwenllian yn ôl o’i bywyd fel alltud a chaeth yn Swydd Lincoln saith cant o flynyddoedd yn ôl. Unwyd hi ag aelodau eraill ei theulu – Carnedd Llywelyn (ei thad), Yr Elen (ei mam) a Charnedd Dafydd (ei hewythr).

Lansiwyd y map Arolwg Ordnans newydd, sydd yn cynnwys Carnedd Gwenllian, gan Jonathan Holmes, Prif Swyddog Data yr A.O., a gyflwynodd gopïau i gynrychiolwyr y Cynulliad.

Seremoni glodwiw dros ben.