Yn Sempringham - Cerdd gan Mererid Hopwood


Gwaith y Prifardd Mererid Hopwood (2005).


Yn Sempringham

Atat ti down, Gwenllïan,
down â’th iaith, a down â thân
dy aelwyd i dawelwch
y lle hwn, lle mae holl lwch
dy hanes, lle mae d’enw’n
torri’n waedd tros eu tir nhw,
lle buost ti Gwenllïan
yn fud – down yn ôl i’r fan.

Doli glwt ein cenedl glaf.
Oet ein harwr tyneraf,
ein baban gwan, ein mam gaeth,
yn ifanc dy hynafiaeth,
ac atat ti, Gwenllïan,
y down o’th wlad, eneth lân,
dod eto i’r gwastatir
heddi i fan dy ddioddef hir.

Am fod cur ym mlaguro’r
gwanwyn, am fod cwyn mewn co’,
dyma pam mae’r fam na fu
a’i had yn dal i waedu,
a’r chwaer a fu’n garcharor
yn dal ar y daith ddi-dor
tua’r lle y tyr ei llais
a’i hanadlu’n ein hadlais.

Ynom ni mae Gwenllïan,
hi yw’r gerdd a nodau’r gân,
a chaiff hi eto’i choffhau.

Yma heddiw,
rhaid maddau.