Dolenni


Facebook - Tudalen Cymdeithas y Dywysoges Gwenllian

Wicipedia - Tudalen o wybodaeth ar Y Dywysoges Gwenllian

Grimsby Telegraph - 'Grave of a Welsh princess ...'

Ordnance Survey - Datganiad i'r Wasg: Carnedd Gwenllian

Carnedd Gwenllian ar wefan Gatalaneg!

BBC Newyddion - 'Galw am enwi mynydd ar ôl tywysoges' (2005)

BBC Newyddion - 'Coffáu tywysoges: Newid enw' (2009)

Cestyll Cymru - Gwefan wych, llawer o wybodaeth am Wenllian

Fforwm Hanes Cymru - Grwp o gymdeithasau, yn cynnwys ein Cymdeithas ni, sydd yn ymddiddori mewn hanes Cymru

Britain Express - Hanes Gwenliian gan Maureen Jenner

BBC News - 'Mass to remember lost princess' (2001)

BBC Newyddion - 'Cofeb i dywysoges wedi'i ddifrodi' (2000)

Toby Griffen - Cyfansoddwr 'Erddigan Gwenllian' - llawer o wybodaeth ar y wefan hon hefyd

Ieuan Rees - Cain-lythrennwr byd-enwog

Destinations-UK - 'Lost Graves of Sempringham, Lincolnshire'

Sempringham - Hanes y pentref a digwyddiadau cyfredol, gan gynnwys erthygl am y gofeb

Sempringham - Tudalen arall sy'n cynnwys gwybodaeth am Gofeb Gwenllian, a'r Eglwys yn Sempringham

Abergwyngregyn - Gwefan yn rhoi llawer o wybodaeth ddefnyddiol iawn i ymwelwyr â'r pentref

Simon de Montfort - Taid Gwenllian - gwefan Cymdeithas Simon de Montfort

Cymru ar y We - Safle heb ei hail wedi'i noddi gan y Cynulliad Cenedlaethol a'r Llyfrgell Genedlaethol ymhlith eraill, yn cynnwys gwybodaeth ar bob math o sefydliadau Cymreig

Ninnau - Papur Bro Cymry Gogledd America

Cymdeithas Madog - Astudiaethau Cymreig yng Ngogledd America - llawer o ddolennau Cymreig diddorol

Celtic Women International - Cymdeithas wedi'i hymrwymo at gydnabod y cyfraniad y mae merched Celtaidd wedi'i wneud yn y byd

Austin Celtic Association - Cymdeithas sydd yn dathlu ac yn hyrwyddo'r diwylliant Celtaidd yn Nhexas Canolog

Llio Rhydderch - Gwybodaeth ar y CD 'Gwenllian'

Elin Fflur - 'Tywysoges Goll' (YouTube)

Sharon Penman - Awdures nifer o nofelau ar hanes Cymru (gweler Llyfrau). 

Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby

Menter Iaith Lloegr - (Tudalen Facebook) - Grwp i helpu pobl sy'n dysgu'r hen iaith yn Lloegr.


Diolch yn fawr i Seren, Avalon Designs am awgrymu rhai o'r dolenni uchod. Rhowch wybod i'r Gwefeistr os oes gennych broblemau efo unrhyw un o'r dolenni yma.