Cofeb i'r Dywysoges Gwenllian ar Yr Wyddfa!


Yn dilyn cyfarfod buddiol iawn ar ddydd Mawrth 14 Awst 2007 ym Mhencadlys Parc Cenedlaethol Eryri, rhwng tri o swyddogion Awdurdod y Parc a thri o gynrychiolwyr Cymdeithas y Dywysoges Gwenllian, cafwyd addewid y byddai modd i’r Gymdeithas osod y gofeb hardd o waith y cain-lythrennwr, Ieuan Rees, ar graig neilltuol ger copa'r Wyddfa.

Roedd hwn yn newyddion da iawn, yn dilyn y siomedigaeth a gafwyd pan hysbyswyd y Gymdeithas yn wreiddiol nad oedd modd gosod y gofeb yn ‘Hafod Eryri’, yr adeilad newydd ger y copa.

Lluniau: Ieuan Rees