Hanes y Gymdeithas


1991 - Ysgrifennodd Byron Rogers erthygl am Wenllian yn y Guardian.

1993 - Gosododd y Capten Richard Turner, a oedd wedi darllen yr erthygl, gofeb i Wenllian yn Sempringham.

1996 - Sefydlwyd y Gymdeithas er mwyn gofalu am y gofeb a chadw cof Gwenllian yn fyw.

1998 - Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol cyntaf y Gymdeithas yng Ngarth Celyn, man geni Gwenllian.

1999 - Gofynnodd y Daily Mirror mewn pôl teleffôn "A ddylai dydd marwolaeth Gwenllian ddod yn Wyl Genedlaethol?" Atebodd 96% "Dylai".

2000 - Fandaleiddiwyd y gofeb yn Sempringham.

2001 - Gosodwyd cofeb newydd, fwy iddi yn Sempringham.

2008 - Gosodwyd Llechen Deyrnged i Wenllian ar gopa'r Wyddfa.