Nwyddau ar Werth


Mae'r canlynol ar werth:
Llawer o'r rhain yn lliwiau'r Gymdeithas, sef aur a phorffor.

Anfonwch siec gyda'ch archeb o.g.y.dd., gan roi eich enw a chyfeiriad. Ysgrifennwch at Mr Tecwyn Vaughan Jones am fanylion pellach.


"Gilbert a Gwenllian" (dde)
- llyfr dwyieithog ar fywyd Gwenllian yn Sempringham.
- £3.00 y copi + cost postio

Cerdyn post o'r gofeb
- 30c yr un, neu 4 am £1

Nôd llyfr (priodas Llywelyn mewn
ffenestr liw yn Eglwys Gadeiriol Caerwrangon)
- £1.50 yr un

"Gwenllian"
- CD Fflach 287H gan y delynores Llio Rhydderch
- £10 yr un

"Wyneb yn Wyneb â Brad" (dde)
- cyfrol am rai o ddigwyddiadau tyngedfennol 1282
- £8.50 (+ £1.50 cludiant drwy'r post, neu £2 cludiant am anfon dau lyfr)
[Hefyd ar werth yn Awen Meirion, Bala]

Bagiau 'Gwenllian' (isod)
- £5 yr un + cost postio

Mae'r cerdyn cyfarch (uchod) yn cael ei werthu yn becynnau o 5 cerdyn gydag amlenni am £2.50 y pecyn. Byddant ar gael i'w prynu yn y Cyfarfod Blynyddol, neu drwy gysylltu â ni.

Cardiau cyfarch (isod) a ddyluniwyd gan Vernon Jones, Aberaeron sy'n nodi carchariad Gwenllian
- £2 yr un


 Hefyd ar gael: Gemwaith yn ffurf logo'r Gymdeithas, gan y cwmni enwog aur Cymreig Rhiannon.

Dyma lun o'u broetsch arian (uchod)
- Prisiau ar gael drwy gysylltu â ni.

 Cennin Pedr arbennig y Dywysoges Gwenllian ar gael gan:
R.A. Scamp, Quality Daffodils, 14 Roscarrack Close, Falmouth, Cornwall / Kernow. TR11 4PJ ~ www.qualitydaffodils.com