Ymweld â Chofeb GwenllianLlun gwreiddiol gan Richard Croft

Tua hanner y ffordd rhwng Pointon a Billingborough, Swydd Lincoln, ar y B1177 (Map OS Landranger 130, Cyfeirnod Grid TF 109 326) mae lôn gert yn arwain tua'r gorllewin at Eglwys Sant Andreas (y cyfeirir ati fel "Abaty Sempringham" gan bobl leol) sydd yn cynnwys rhannau o'r adeilad gwreiddiol. Mae'r gofeb ger pont fechan lle mae'r lôn yn troi i'r dde.


Mae'r safle ger y saeth goch ar y map uchod.
I weld y map llawn, cliciwch yma.


Lle bwyta hwylus yw The Fortesque Arms, Billingborough.

Mae arddangosfa am Wenllian yn yr eglwys.
Cewch yr allwedd drwy ffonio'r Church Tourist Contact: 01529 240 260.


Y Gofeb

Darn o wenithfaen Gwynedd ac arno arysgrif gan y cain-lythrennwr byd-enwog Ieuan Rees. Dim ond ar ôl iddo gael ei ddewis yn y gloddfa a'i gosod i sefyll y daeth yr amlinell o leian i'r amlwg.

Diolch o galon i'r holl bobl leol sydd yn gofalu mor ffyddlon am y safle o'u gwirfodd!